Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/templates/hilti-longbien/library/core/engine/temCore.php on line 203
Công ty TNHH TM THỦY THẮNG - Hóa chất chống cháy lan

Hóa chất ngăn cháy 651N-S

Tên sản phẩm:

Hóa chất ngăn cháy CP 651N-S

Tính năng:

Tác dụng ngăn cháy lan, dùng trong xây dựng và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hiện tại:
Đang có hàng
Giá bán:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa chất ngăn cháy CP 648

CP-672
Tên sản phẩm:

Hóa chất ngăn cháy CP 648

Tính năng:

Tác dụng ngăn cháy lan, dùng trong xây dựng và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hiện tại:
Đang có hàng
Giá bán:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa chất ngăn cháy CP 644

CP-672
Tên sản phẩm:

Hóa chất ngăn cháy CP 644

Tính năng:

Tác dụng ngăn cháy lan, dùng trong xây dựng và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hiện tại:
Đang có hàng
Giá bán:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa chất ngăn cháy 643N

CP-672
Tên sản phẩm:

Hóa chất ngăn cháy CP 643N

Tính năng:

Tác dụng ngăn cháy lan, dùng trong xây dựng và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hiện tại:
Đang có hàng
Giá bán:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa chất ngăn cháy CP 660

CP-672
Tên sản phẩm:

Hóa chất ngăn cháy CP 660

Tính năng:

Tác dụng ngăn cháy lan, dùng trong xây dựng và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hiện tại:
Đang có hàng
Giá bán:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa chất ngăn cháy 679

CP-672
Tên sản phẩm:

Hóa chất ngăn cháy 679

Tính năng:

Tác dụng ngăn cháy lan, dùng trong xây dựng và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hiện tại:
Đang có hàng
Giá bán:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa chất ngăn cháy 636

CP-672
Tên sản phẩm:

Hóa chất ngăn cháy CP 636

Tính năng:

Tác dụng ngăn cháy lan, dùng trong xây dựng và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hiện tại:
Đang có hàng
Giá bán:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa chất ngăn cháy 672

CP-672
Tên sản phẩm:

Hóa chất ngăn cháy 672

Tính năng:

Tác dụng ngăn cháy lan, dùng trong xây dựng và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hiện tại:
Đang có hàng
Giá bán:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sản phẩm Nổi Bật


  Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/modules/mod_lv_enhanced_image_slider/tmpl/default.php on line 229

  Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/modules/mod_lv_enhanced_image_slider/tmpl/default.php on line 229

  Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/modules/mod_lv_enhanced_image_slider/tmpl/default.php on line 229

  Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/modules/mod_lv_enhanced_image_slider/tmpl/default.php on line 229

  Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/modules/mod_lv_enhanced_image_slider/tmpl/default.php on line 229

  Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/modules/mod_lv_enhanced_image_slider/tmpl/default.php on line 229

  Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/modules/mod_lv_enhanced_image_slider/tmpl/default.php on line 229

  Warning: Creating default object from empty value in /home/hiltilb/public_html/modules/mod_lv_enhanced_image_slider/tmpl/default.php on line 229
 • CP-672
 • CP-672
 • CP-672

Video

Số lượt truy cập

0181349
Top
^
x

Liên hệ mua hàng

CEO Mr. Thân Ngọc Thắng

Điện thoại: Phone: 04.668.11.356
Điện thoại: Phone: 04.3871.3566

ĐTDĐ: Mobile: 09.345.29.266

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.